บริการ Work From Home

บริษัทต้องการ WFH สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid19 ระบาดในประเทศ

Situation As is
Computer Server Anti Virus Backup VPN available
PC Laptop Cloud
(E-mail + File Share)
File Share ERP / Account / ETC Windows Defender /
Free Anti Virus
Commercial Anti Virus N/A Locally Offsite Cloud N/A Own Firewall but no VPN settings VPN Available
A 10 5 X X - - 10 X - - - X - -
B 10 - X X X X - - X - - - X -
C - 20 X X X - 20 - X - - X - -
D 20 - X - - X - - - - - - - -
E 30 5 X X - X - - X X (Ext HDD) - - - X

สรุปการใช้งานและความพร้อมของลูกค้าคร่าวๆ

Company Details
A บริษัท A มีคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงานจำนวน 15 เครื่อง มี 10 เครื่องเป็น PC ที่เคลื่อนย้ายลำบาก, ใช้งาน E-mail บน cloud, มี Server เก็บไฟล์ของบริษัทไว้ที่ออฟฟิซ, มี Anti virus แบบรายปีจำนวน 10 license ยังขาดอยู่ 5 license, ไม่มีระบบ VPN กลับเข้ามาทำงานจากภายนอก
B บริษัท B มีคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงานจำนวน 10 เครื่อง ทั้ง 10 เครื่องเป็น PC ที่เคลื่อนย้ายลำบาก, ใช้งาน E-mail บน cloud, มี Server เก็บไฟล์ของบริษัทไว้ที่ออฟฟิซ, มีโปรแกรมบัญชีอยู่บน Server, ไม่มี Anti virus แบบป้องกัน ransomware, มี Firewall แต่ยังไม่ได้มีการ implement ระบบรองรับการทำงาน VPN
C บริษัท C มีคอมพิวเตอร์ 20 ใช้ e-mail บน cloud มีไฟล์แชร์และโปรแกรมบัญชีในองค์กร, มี anti virus แบบรายปีครบ และยังไม่มีอุปกรณ์สำหรับทำระบบ VPN เพื่อใช้งานจากภายนอก
D บริษัท D มีคอมพิวเตอร์ 20 เครื่องเป็น PC ทั้งหมด ใช้งาน e-mail บนระบบ Cloud และไม่มีระบบเฉพาะในออฟฟิซ
E บริษัท E มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 35 เครื่อง, มี 30 เครื่องที่เป็นแบบ PC เคลื่อนย้ายลำบาก, ใช้งานอีเมล์บน cloud และมีไฟล์แชร์ในออฟฟิซ, ไม่มี anti virus แบบป้องกัน ransomware, มีการทำ backup ลงบน ext hdd และเอาออกไปเก็บภายนอก, มีระบบ VPN ใช้งานอยู่แล้ว

Packaging Offering (WFH)

Company Laptop Rental Only Laptop rental + setup Anti Virus (Optional for ransomware protection) Backup + Setup Backup to cloud (Optional) Firewall + Setup Setup Only
A 10 TBD 15 X TBD X -
B 10 TBD 10 - TBD - X
C - - - - - X -
D 20 TBD - - - - -
E 30 TBD 35 - - - -

Packaging Price (WFH)

First Month

A Item QTY Unit Price Total Grand Total
Laptop 10 2,500 25,000.00 100,000.00
Anti Virus 15 1,000 15,000.00
Backup + Setup 1 20,000 20,000.00
Firewall + Setup 1 40,000 40,000.00
B Item QTY Unit Price Total Grand Total
Laptop 10 2,500 25,000.00 45,000.00
Anti Virus 10 1,000 10,000.00
Backup - - -
Firewall (Setup) 1 10,000 10,000.00
C Item QTY Unit Price Total Grand Total
Laptop - - - 40,000.00
Anti Virus - - -
Backup - - -
Firewall 1 40,000 40,000.00
D Item QTY Unit Price Total Grand Total
Laptop 20 2,500 50,000.00 50,000.00
Anti Virus - - -
Backup - - -
Firewall - - -
E Item QTY Unit Price Total Grand Total
Laptop 30 2,500 75,000.00 110,000.00
Anti Virus 35 1,000 35,000.00
Backup - - -
Firewall - - -

Cost estimation (One time + Rental Recurring)

Company First Month Second Month Third month Forth Month Fifth Month Sixth Month
A 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
B 45,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
C 40,000.00 - - - - -
D 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
E 110,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

Accumulate

Company First Month Second Month Third month Forth Month Fifth Month Sixth Month
A 100,000.00 125,000.00 150,000.00 175,000.00 200,000.00 225,000.00
B 45,000.00 70,000.00 95,000.00 120,000.00 145,000.00 170,000.00
C 40,000.00 - - - - -
D 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00
E 110,000.00 185,000.00 260,000.00 335,000.00 410,000.00 485,000.00