ร่วมงานกับเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • คัดเลือกสินค้าเพื่อนำมาทำโปรโมชั่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • จัดทำตารางสินค้าเพื่อนำเสนอ และลงบันทึกข้อมูลสินค้าและรูปภาพ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า, วิธีการสั่งซื้อ และเรื่องการจัดส่ง
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบต่างๆ เช่นเอกสารจัดส่งสินค้า, เอกสารด้านบัญชี, เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อมูลในระบบ และจัดเก็บเอกสาร
 • ติดตาม และค้นหาข่าวสารด้าน IT และ Update Trend สินค้าใหม่ๆ สม่ำเสมอ
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้า IT อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะความรู้ และชอบทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสินค้า IT
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว
 • เรียนรู้งานเร็ว รักงานบริการ และมีอัธยาศัยที่ดี
 • มีความอดทน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ