นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน เราพร้อมเคารพในระเบียบปฏิบัติและกฎหมายแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งทางเลือกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือประสงค์จะร้องขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทถือครองอยู่ โปรดติดต่อมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

sales@blesssky.com

1028/5 ชั้น 4 อาคารพงษ์อมร ถนนพระรามที่ 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย

02-679-8877

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากบริษัท เราจึงขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เมื่อคุณสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้าของเรา กรอกแบบฟอร์มการติดต่อ ขอจดหมายข่าวหรือขอข้อมูลอื่นๆ โดยปกติข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมคือ:

 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จำกัด จะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ โดยจำกัดการเข้าถึงด้วยรหัสผ่านหรือเทคโนโลยีอื่นที่ใกล้เคียงกันเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้คำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของคุณเสร็จสมบูรณ์
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด โปรโมชั่น หรือรายละเอียดสินค้าและบริการที่คุณสนใจ
 • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเรา

ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้วางนโยบายและมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและทำการแก้ไขได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวตามที่คุณต้องการ

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เราขอให้ผู้ใช้แต่ละรายระบุตนเองก่อนให้อนุญาตเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล และเราอาจปฏิเสธการร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือการร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ

หากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง

  1028/5 ชั้น 4 อาคารพงษ์อมร ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

  m.me/BlessskyConnexion

  02-679-8877

  02-679-8909

  sales@blesssky.com

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ในการจดจำและติดตามพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อตามระยะเวลาอันสมควร โดยทุกการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เราจะแจ้งให้คุณทราบบนเว็บไซต์ของเรา