การชำระเงินและจัดส่งสินค้า

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จำกัด

logo-circle-bangkok-bank

ธนาคารกรุงไทย

981-3-23087-8

logo-circle-k-bank

ธนาคารกสิกรไทย

017-2-42336-3

logo-circle-tmb

ธนาคารทหารไทย

051-1-05491-8

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  1. จัดส่งทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯและขนส่ง)
  2. สินค้าจะถึงมือผู้รับในกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใน 3 - 7 วันทำการ และถึงมือผู้รับในต่างจังหวัดภายใน 7 - 14 วันทำการ (ยกเว้นกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้รับ หรือเหตุสุดวิสัยเช่น ภัยธรรมชาติ)
  3. สินค้า by order ใช้เวลาจัดส่ง 30 – 45 วันนับจากวันที่ยืนยันการสั่งซื้อสมบูรณ์

การรับประกันสินค้า

  1. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตภายในระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 – 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
  2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าที่ระบุในคู่มือการใช้งาน หรือเอกสารแสดงรายการสินค้า การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ กรณีสินค้าเปียกน้ำ และภัยธรรมชาติ
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. บริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าถูกแกะกล่องหรือผ่านการใช้งาน อย่างไรก็ตาม บริษัทรับประกันสินค้าบางประเภท** เช่น แรม หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์คบางยี่ห้อ ตลอดระยะเวลาการใช้งานจนกว่าสินค้าดังกล่าวจะหยุดการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต