เช่าคอมพิวเตอร์ใช้งานในองค์กร

พร้อมซอฟท์แวร์ Microsoft 365 รุ่นล่าสุด ติดตั้งในเครื่อง
ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส และ Ransomware ดูแลโดยทีมงานวิศวกรมากประสบการณ์

 • รักษากระแสเงินสด
 • ลดภาระจ้างพนักงานด้านไอที
 • ใช้งานอุปกรณ์ใหม่อยู่เสมอ
 • ได้รับส่วนลดด้านภาษี
 • มีประกันอุปกรณ์ตลอดการเช่า
 • ลดภาระการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

ราคาค่าเช่า และสเปคโน๊ตบุ๊ค พร้อมบริการดูแลรักษา จำนวน 10 เครื่อง

CPU I5-1235U
RAM (GB) 16
Storage Space (GB) SSD 512
Graphic Intel Iris
Screen Size 14”
OS Windows 11 Pro
Office Software Microsoft 365 (Business Standard) Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Exchange
Management & Anti Virus Software XCitium
ราคา /เดือน (บาท) 19,400
ระยะเวลารับประกัน (ปี) /สัญญา 3
 • เราจัดโน๊ตบุ๊คเทคโนโลยีรุ่นล่าสุด จํานวน 10 เครื่องให้คุณ พร้อมประกัน on site 3 ปี
 • บริการ Preventive Maintenance เข้าตรวจสอบทุกๆ 3 เดือน เพื่อเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้พร้อมสำหรับการใช้งาน อีกทั้งบริการ Corrective Maintenance กรณีเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ
 • โปรแกรม Endpoint Protection ป้องกันภัยคุกคาม ไวรัสมัลแวร์ โทรจัน และไวรัสเรียกค่าไถ่ ที่จะเข้ามาทำอันตรายเครื่อง คอมพิวเตอร์และไฟล์งาน
 • โปรแกรมตรวจสอบ Update Patch เพื่อให้โปรแกรมใช้งาน ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ และปิดช่องโหวที่มีในเวอร์ชันที่ติดตั้งใช้งานปัจจุบัน
 • ระบบตรวจสอบและคอยเฝ้าดู Endpoint detect and response หากพบเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือภัยโจมตี จะทําการแจ้งเตือนและจําลองรูปแบบการโจมตีให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที
 • Hardware /Software Report แจ้งข้อมูลอุปกรณ์และโปแกรมที่ติดตั้ง
 • โปรแกรมรีโมทที่มาพร้อมระบบ Login ทำงานร่วมกับ MFA (Multi Factor Authentication) ที่มีความปลอดภัย ให้ความมั่นใจว่าผู้ที่รีโมทเข้ามาคือคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น รวมถึงสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยการตั้งค่าให้เจ้าของเครื่องกดยอมรับก่อนจึงจะสามารถรีโมทเข้าถึงเครื่องผู้ใช้งานได้อีกด้วย
 • โปรแกรมสํานักงาน Microsoft 365 รุ่นล่าสุด อัพเดทตัวเองอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้ง Word, Excel, Powerpoint, Outlook ติดตั้งได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ท ทําให้สามารถแกไ้ขข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไร้สายได้ง่าย อีกทั้งสามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บในลักษณะของ Web Online ได้อีกด้วย
 • ระบบอีเมลประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ดูแลโดยบริษัท Microsoft สามารถใช้งาน @โดเมนบริษัท ได้ พร้อมพื้นที่ mailbox ขนาด 50 GB ต่อผู้ใช้งาน ป้องกัน สแปม และ Junk Mail ได้อย่างดี
 • ประชุมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ที่มาในชุดของ Microsoft365 ใช้งานได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ท
 • พื้นที่แชร์ข้อมูลร่วมกันในองคก์ร ขนาด 1TB ดูแลโดย Microsoft สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ดึงข้อมูลย้อนหลังได้ 30 วัน
 • พื้นที่สำหรับแต่ละผู้ใช้งานขนาด 1TB ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้ร้บการสำรองและเก็บไว้บนระบบ Microsoft cloud อยู่เสมอ สามารถย้อนหลังได้ 30 วัน และเข้าถึงจากทุกอุปกรณ์ใช้งาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก Blesssky Connexion

อนุมัติราคาและดำเนินงาน
อย่างรวดเร็ว

BX ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร เพราะเราตระหนักดีว่าเวลาที่ผ่านไปคือโอกาสสร้างผลกำไร และประสิทธิภาพที่ดีกว่า

รับฟังและดูแลความต้องการ
ด้วยความใส่ใจ

แต่ละองค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว จึงไม่มีสูตรสำเร็จในการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้านไอที เราจึงยินดีรับฟังทุกความต้องการและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดและให้องค์กรบรรลุวัตถุที่วางไว้

มีประสบการณ์ เข้าใจปัญหา

ข้อจำกัดด้านไอทีของธุรกิจแต่ละขนาดเกิดจากบริบทและต้องการทรัพยากรในการจัดการแตกต่างกัน ทีมวิศวะกรที่ BX ผ่านการจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบ จนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อให้เข้ากับบริบทที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

ลูกค้าของเราบางส่วน

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป อแดปเตอร์ชาร์จไฟ กระเป๋าถือ (กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าเป้) ซอฟท์แวร์บริหารจัดการเครื่องและป้องกันภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต (XCitium) และซอฟท์แวร์สำนักงานพร้อมสิทธิ์ใช้งานคลาวด์ Microsoft365 Business Standard

สามารถทำได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลผ่านอีเมล์ sales@blesssky.com เพื่อประเมินราคาค่าเช่าก่อนตัดสินใจ

สัญญาเช่าขั้นต่ำ คือ 6 เดือน กรุณาสอบถามรุ่นของคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าจากเจ้าหน้าฝ่ายขายที่ดูแล หรือ ติดต่อผ่านอีเมล์ sales@blesssky.com

 • สัญญาเช่า เป็นแบบเช่าใช้ เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว ต้องคืนเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้เช่า
 • ซอฟท์แวร์ ทั้งส่วนการจัดการตัวเครื่องพร้อมป้องกันไวรัส (Xcitium) และโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft365) เป็นการให้เช่าในรูปแบบ Subscription มีค่าใช้จ่ายรายปี ซึ่งผู้เช่าสามารถชำระเงินค่า Subscription เพื่อใช้งานต่อได้

หากมีความประสงค์ต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเป็นทรัพย์สินบริษัท สามารถแจ้งก่อนทำสัญญา เพื่อทำสัญญาเช่าเป็นแบบเช่าซื้อ เมื่อครบสัญญาเช่าตามที่กำหนด เครื่องจะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทผู้เช่า

3.1) กรณีเช่าเครื่องอย่างเดียว ผู้เช่าจะได้รับการดูแลในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากบริษัทผู้ผลิต กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขผ่านโทรศัพท์หรือการรีโมท ผู้ผลิตจะส่งทีมแก้ไขเข้ามาที่จุดใช้งานภายในระยะเวลา 1 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ โดยเงื่อนไขการดูแลแก้ไขเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากผู้ผลิต เช่น hardware มีปัญหา หากปัญหาเกิดจากผู้ใช้งาน เช่น ทำตก หล่น แตก น้ำหกใส่ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันจากผู้ผลิต

3.2) กรณีเช่าเครื่องพร้อมบริการ Blesssky Managed Service ผู้เช่า จะได้รับการดูแลในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากบริษัทผู้ผลิต เช่นเดียวกับข้อ 3.1 เพิ่มเติมคือจะได้รับการดูแลจากบริษัท Blesssky (เบลสสกาย) ในส่วนของซอฟท์แวร์ เช่น ในกรณีที่ Windows เปิดไม่ขึ้น, แอพพลิเคชั่น/โปรแกรม มีปัญหา, ไฟล์แชร์เข้าไม่ได้, ปรินท์ไม่ออก, Internet เปิดไม่ติด โดยการแก้ไขจะมี 2 ช่องทาง คือ ผ่านช่องทางรีโมท ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาได้รวดเร็วที่สุด แต่หากไม่สามารถแก้ไขผ่านช่องทางรีโมทไม่ได้ จะมีเจ้าหน้าที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแก้ไขที่จุดใช้งาน

 • SLA ของการแก้ไขผ่านช่องทางรีโมท คือ ภายใน 4 ชั่วโมง
 • SLA ของการแก้ไขโดย ณ จุดใช้งาน (on site) คือ ภายใน 1 วันทำการ

สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้งานเครื่องสำรองได้ โดยจะมีค่าเช่าเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาซอฟท์แวร์ภายในบริษัทฝั่งผู้ใช้งาน รวมอยู่ในบริการ Blesssky Managed Service ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ปัญหาและดูแลแก้ไข แต่หากปัญหาเกิดจากตัวซอฟท์แวร์ ผู้เช่าจะต้องดำเนินการติดต่อเพื่อแก้ไขกับเจ้าของซอฟท์แวร์โดยตรง โดยบริษัทเบลสสกายยินดีเข้าร่วมพูดคุยหาแนวทางแก้ปัญหาพร้อมกับผู้เช่าและเจ้าของซอฟท์แวร์ เพื่อช่วยดำเนินการให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว