Apple and Education

ผลิตภัณฑ์ Apple และ Solution สำหรับสถาบันการศึกษา

Blesssky Connexion เป็นตัวแทนจำหน่ายในด้านการศึกษาที่ได้รับอนุญาตของ Apple ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการศึกษา (Apple Authorized Reseller for Education)

ด้วยบริการครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาอุปกรณ์ของ Apple สำหรับใช้งานในสถานศึกษาทุกประเภท เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันสอนพิเศษ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการเครื่องและอุปกรณ์ ดูแลต่อเนื่องทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ

ตัวอย่างบริการบางส่วน

จัดหาอุปกรณ์ (Hardware)

จัดหาโปรแกรมใช้งาน (Software)

จัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)

จัดหาโปรแกรมจัดการผ่านระบบแบบไร้สาย (MDM-Jamf)

นำเสนอรูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่ สอดคล้องกับ Apple Solutions

บริการให้เช่าอุปกรณ์ พร้อมเปลี่ยนเครื่องรุ่นใหม่หลังครบสัญญาเช่า และดูแลหากเครื่องเกิดปัญหา

จากประสบการณ์การให้บริการงานองค์กรมากกว่า 20 ปี นอกจากเป็นตัวแทนจำหน่ายในด้านการศึกษาที่ได้รับอนุญาตของ Apple เรายังมีรูปแบบการให้บริการอื่นๆ อีกมากมาย

หากสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลติดต่อกลับในแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราได้ที่ 02-679-8877