สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

img-sg3-Licensing-Management-Guideline

ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับองค์กรมีหลายประเภท การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อแผนการขยายและพัฒนา และหากได้รับการจัดการที่ดีจะส่งผลโดยตรงต่อการลดต้นทุนในระยะยาว ทั้งยังสามารถป้องกันภัยทางไซเบอร์ได้อีกด้วย

ซอฟแวร์เถื่อนเป็นหนึ่งในตัวการสร้างปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรถูกโจมตีจาก ransomware คุณสามารถรับคำปรึกษาจากทีมวิศวะผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อประเมินความปลอดภัยและแผนการลงทุนที่คุ้มค่า

img-sg2-Software-for-Businesses

แนวทางการจัดการสิทธิ์

กลุ่มซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยมใช้งานโดยองค์กรส่วนใหญ่ ได้แก่ Adobe, Autodesk และ Microsoft ซึ่งมีซอฟแวร์ที่เป็นที่นิยมตลอดการคือ Microsoft Windows & Microsoft Office.

ประโยชน์ของ Microsoft Volume Licensing ที่ทุกองค์กรควรทราบ เพื่อประโยชน์ในการจัดการสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์