IT Outsourcing

IT Outsourcing

02_landing-745x272-1-scaled

IT Outsourcing ทางออกที่องค์กรต้องพิจารณา

การจัดการระบบไอที (IT Management) ในปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนทุกธุรกิจ การบริหารและการตัดสินใจของหลายองค์กรล้วนมีระบบไอทีทำงานอยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ใช้แค่ระบบโปรแกรมบัญชี ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องมีระบบจัดการและวางแผน เช่น Software ERP เนื่องจากความท้าทายในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและซับซ้อนของระบบไอทีนี้เอง IT Outsourcing จึงกลายมาเป็นทางออกที่ลงตัวขององค์กรจำนวนมาก

ลองจินตการว่าวันนี้ระบบไอทีของคุณมีปัญหา ธุรกิจที่ดำเนินอยู่ก็จะเกิดการสะดุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เล็กที่สุดเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงานคนหนึ่งเกิดใช้การไม่ได้ พนักงานคนนั้นก็จะไม่สามารถทำงานได้ในช่วงเวลาของการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ หรืออาจจะเป็นปัญหาซึ่งส่งผลกระทบที่ใหญ่ขึ้น เช่น ระบบบัญชี หรือ ระบบ ERP เกิดขัดข้อง ส่งผลถึงขั้นการทำงานระดับองค์กรต้องหยุดชะงัก เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ยืนยันวันกำหนดส่งของ ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่ายรวมถึงเวลานัดหมาย ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นลักษณะนี้ขึ้นย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัท

ยิ่งระบบไอทีมีขนาดใหญ่มากเท่าใด ความซับซ้อนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถทำการวางแผน เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงดูแลรักษาให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัยที่สามารถป้องกันการโจมตีในแบบต่างๆ เช่น ไวรัส หรือโปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomware) ตลอดจนทำระบบสำรองข้อมูลและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมแผนดำเนินการสำหรับการกู้ข้อมูลกลับมาใช้ในกรณีที่ข้อมูลหลักมีปัญหา เมื่อคุณดำเนินการเตรียมความพร้อมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย ธุรกิจของคุณจึงจะสามารถดำเนินไปต่อได้อย่างราบรื่น

เนื่องจากระบบไอทีเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้นบุคลากรที่ทำงานย่อมต้องพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถดูแล แก้ไข และวางแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานขององค์กร หลายบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ทำ แต่ไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถด้านไอทีเพียงพอ เมื่อเกิดปัญหาเช่น เช่น โปรแกรมเรียกค่าไถ่เข้าล็อคไฟล์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งต้องใช้งานได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินธุรกิจขององค์กร แต่ความจริงแล้วปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันได้ หรือทำให้ผลกระทบลดน้อยลงได้

ตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีบางส่วนหากคุณเลือกที่จะเป็นองค์กรที่ใช้บริการ IT Outsourcing

 • งานได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจากผู้มีความรู้เฉพาะด้านที่คอยให้คำปรึกษา
 • ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรในการรับมือกับการเข้า-ออกของพนักงาน
 • ช่วยลดต้นทุน เพราะการมีพนักงานเป็นของตนเอง นอกจากเงินเดือนซึ่งเป็นต้นทุนโดยตรงแล้ว คุณยังมีต้นทุนแฝง เช่น สวัสดิการ อุปกรณ์ รวมถึงระยะเวลาการฝึกอบรม เป็นต้น
 • คุณสามารถทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับการพัฒนาธุรกิจที่ถนัด โดยไม่ต้องกังวลว่าระบบพื้นฐานจะไม่สามารถรองรับการขยายได้ทัน

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ของบริษัทเบลสสกาย คอนเนคชัน (BX) เรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่การออกแบบระบบ ดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี ตลอดจนสำรองข้อมูลขององค์กรไว้ในที่ปลอดภัย

BX มีบริการ IT Outsource เป็นหนึ่งในบริการหลัก โดยการช่วยคุณเตรียมความพร้อม เริ่มจากการสำรวจทรัพยากรที่คุณมี ณ ปัจจุบัน เทียบกับสิ่งที่คุณควรจะมี ไปจนถึงวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ที่คุณใช้ อายุการใช้งานของอุปกรณ์ สถานะการรับประกันจากผู้ผลิต และหากคุณสนใจในบริการ เรามีทีมวิศวะกรทำการสำรวจเพื่อทำการประเมินและรายงานผล พร้อมข้อแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

BX มีบริการ IT Outsourcing แบบรายเดือน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 1. Preventive Maintenance (PM)
 2. Corrective Maintenance (CM)

รูปแบบแรก Preventive Maintenance เป็นการส่งวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าไปดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และแก้ไข ที่บริษัทของลูกค้า ก่อนที่จะเกิดปัญหาหลัก โดยดำเนินการทั้งในส่วนของระบบ Infrastructure เช่น Server, Storage, Firewall, Network Switch และอุปกรณ์ใช้งานของลูกค้า เช่น Computer Clients, Printer เพื่อให้พร้อมใช้งานในสภาพที่ดีที่สุดตลอดเวลา

รูปแบบที่สอง Corrective Maintenance คือการแก้ไขเพื่อให้ทั้งระบบ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ใช้งานได้ โดยสามารถแก้ไขผ่านช่องทางระยะไกล (Remote) ในกรณีที่เครื่องสามารถเชื่อมต่อ Internet เพื่อให้ได้รับการแก้ไขที่ทันท่วงที หรืออีกวิธีคือการส่งวิศวะกร เข้าไปแก้ไขที่บริษัทลูกค้า (Onsite) ในกรณีที่ไม่สามารถทำผ่านอินเตอร์เน็ทได้ โดยจะเป็นการเข้าไปแก้ไขในวันทำการวันถัดไป (next business day)

ทั้งการดำเนินการแบบ Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance คุณจะได้รับรายงานสรุปประจำเดือน สำหรับรายการที่ BX ได้มีการดำเนินการ

นอกจากนี้หากคุณสนใจ ต้องการทำมาตรฐาน เช่น ISO หรือ ต้องมีบริษัท Audit มาทำการตรวจสอบ เรามีบริการ เพื่อทำให้การใช้งานไอทีขององค์กรของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด เช่น การสำรองข้อมูล และการทดสอบเรียกคืนระบบ (Backup & Test Restore), การวางระบบป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Anti Virus, Anti Ransomware) หรือการวางแผนการดำเนินการหากเกิดเหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) เป็นต้น

เรารู้ว่าสุขภาพของระบบไอทีสำคัญแค่ไหน สนใจติดต่อนัดหมาย หรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ 02-6798877 หรืออีเมล sales@blesssky.com และหลังการสำรวจ คุณจะได้รับรายงานประเมินความพร้อม (Readiness) และ ความเสี่ยง (Risk) ของระบบไอทีพื้นฐาน (IT Infrastructure) เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป


3 Comments

 1. ชยุตนันท์

  ชอใบเสนอราคา it outsource มี user 45 User กับ 1 Server ครับ

  Reply


 2. วรดี อุดมเกียรติ

  สนใจให้มาดูแล Notebook ที่บ้านค่ะ มี 1-2 เครื่อง พร้อม Router และ Printer อนาคต มี เครื่อง Xerox ด้วยน่ะค่ะ

  Reply


 3. กฤษณะ

  ต้องการ IT Outsource แบบประจำ ในเรื่อง Helpdesk รบกวนติดต่อกลับด้วยครับ

  Reply


Leave a comment!

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *