Microsoft Volume Licensing (สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์สำหรับองค์กร)

เราอาจจะคุ้นเคยกับการซื้อซอฟท์แวร์ Microsoft หลายรูปแบบ เช่น ติดมาพร้อมกับเครื่อง (OEM) หรือซื้อมาเป็นกล่อง (FPP) ซึ่งข้อดี ก็คือ สะดวก หาซื้อง่าย แต่ทั้ง (OEM) และ (FPP) ก็จะมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น …