Blesssky Connexion บริการด้านไอทีเพื่อสถาบันการศึกษา

Blesssky Connexion บริการด้านไอทีเพื่อสถาบันการศึกษา

BX-Organization_745x272-px-

Blesssky เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Apple ให้สามารถนำเสนอราคาส่งเสริมการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงของ Apple ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียน รวมกับประสบการณ์ของ Blesssky ในงานบริการด้านไอทีเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร เราจึงสามารถให้การดูแลได้ครอบคลุมในหลายบริการ ยกตัวอย่างเช่น

  • ปรับปรุงคุณภาพของ Wifi ให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ที่จำเป็น
  • ตรวจสอบและสร้างความปลอดภัยให้กับ computer network รวมถึงการออกแบบเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตตามแผนการพัฒนาขององค์กร
  • ติดตั้ง Cloud Storage เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • ดูแลเรื่องการรับประกันอุปกรณ์ที่หมดอายุซึ่งองค์กรขาดผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นที่ Blesssky Connexion ต้องการช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดในค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล อีกทั้งการที่องค์กรเองมีเป้าหมายและแผนการพัฒนาที่ชัดเจน ช่วยให้เราเข้าใจปัญหา ความต้องการ และสามารถนำเสนอแนวทางจัดการได้อย่างเหมาะสม

ติดต่อเราได้ที่ 02-679-8877 หรืออีเมล sales@blesssky.com

Blesssky Connexion มอบประสบการณ์ด้านไอทีที่ดีที่สุดให้แก่คุณ


Leave a comment!

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *